Útulek pro nalezené psy v Táboře

Cílem útulku je ideálně najít původní majitele nalezených psů a vrátit je domů. Pro ty, které si nikdo nevyzvedne, být kvalitní přestupní stanicí mezi starým životem a novou rodinou, kde najdou vhodné zázemí a lásku. Během pobytu pro ně vytvořit optimální podmínky, zajistit jim veterinární péči, výchovu, socializaci i zábavu, prostě co nejlepší dočasné útočiště. A nakonec jim najít nový domov, kde budou konečně šťastní.

Kontaktní informace:

Tel:773 791 322
E-mail: utulek@tstabor.cz
Web: utulektabor.cz

„Momentálně jsme v počátcích rekonstrukce a rozšíření i o kočíčí svěřence o které se v nouzových případech už také staráme, ale ještě pro ně nemáme optimální zázemí.
Pejsky i kočičky přijímáme od zástupců obcí s platnou smlouvou.“